دزدگیر ساده (1wey)

9 کالا

دزدگیرهای (1wey) به دزدگیرهایی اطلاق میشود که هشدار فقط از جانب خودرو است و صاحب خودرو هیچ گونه هشداری بر روی ریموت خودرو دریافت نمیکند